June 07, 2010

Danh Sách Trại PhnomChat

Anh gởi danh sách trại PhomChat để Hưng đăng lên blog cho mọi người xem . Lâu lắm anh không coi lại cuốn sổ này; nay coi lại tên , có nhiều người anh không hình dung ra được .

Theo số thứ tự trong sổ , số người đăng kỳ là 192 nhưng lúc chạy khỏi PhomChat (31 Mar 83 ) trại có 139 người gồm 105 nam , 17 phụ nữ và 17 trẻ em (12 trai , 5 gái ). Lúc ở ta -lup ngày 31 Mar 83 có thêm 8 người nhập chung nên tổng số lên đến 147 người gồm 110 nam , 18 phụ nữ và 19 trẻ em (12 trai , 7 gái ).

Cuốn số nầy truyền tay từ anh Nguyễn Thành Hiệp , đến anh Đài và cuối cùng đến anh quản lý lúc ở Red Hill . Đến khi sang Nong Samit thì cuốn sổ này không còn xử dụng nữa nên anh giữ cho đến ngày nay . Trong sổ có nhiều chi tiết khác nữa , để anh xem lại , có gì hay sẽ gởi cho Hưng .

Tôn


(Click on the page to enlarge )

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes