August 30, 2011

Bạn Xưa

Tuần vừa đi chơi biển Destin Florida, gặp lại người bạn củ ngày xưa ở trại Dongrek là thầy Đạt, nay thầy đả là cha Dominic của một họ đạo mỹ thành phố Niceville, Florida.

Cha Dominic, Cường, Hưng

 Cha Dominic... phát chẩn


 Quay quần với những người bạn củ và mới

Cha Dominic tại xứ đạo thành phố Niceville Florida

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes