March 29, 2014

Hình ảnh trại tị nạn biên giới, 1984-1987 - set 14 Photo courtesy of Do Chi SieuHình ảnh trại tị nạn biên giới, 1984-1987 - set 14
Photo courtesy of Do Chi Sieu

Những tấm hình này không nhớ rỏ ở trại nào, thời gian nào.
Các bạn biết xin chú thích dùm 

***

Our friend Sieu Sean Do (aka Do Chi Sieu) is writing his biography and needs friends' support. Below is information Sieu has created to raise fund for this book.
Click on the link below to find out how

***
March 21, 2014

Hình ảnh trại tị nạn biên giới Site 2 , 1984-1986 - set 13 Photo courtesy of Do Chi Sieu

Hình ảnh trại tị nạn biên giới Site 2 , 1984-1986 - set 13
Photo courtesy of Do Chi Sieu

***
Our friend Sieu Sean Do (aka Do Chi Sieu) is writing his biography and needs friends' support. Below is information Sieu has created to raise fund for this book.
Click on the link below to find out how
***


March 08, 2014

Tượng Chúa-a portrait of god

Hình Chúa Giê Su và tràng chuổi hạt từ gỗ rừng Dongrek do một nguời tị nạn Việt Nam làm
Trại Site 2- 1986

Photo courtesy of Trinh Huy Chuong 
Photo by Trinh Huy ChuongMarch 01, 2014

Hình ảnh trại tị nạn biên giới Site 2 , 1984-1986 - set 12 Photo courtesy of Do Chi Sieu

Hình ảnh trại tị nạn biên giới Site 2 , 1984-1986 - set 12
Photo courtesy of Do Chi Sieu

***
Our friend Sieu Sean Do (aka Do Chi Sieu) is writing his biography and needs friends' support. Below is information Sieu has created to raise fund for this book.
Click on the link below to find out how
*** 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes