December 09, 2015

Tìm Bạn Trần Đình Hữu

Tìm bạn tên Trần Đình Hữu có anh tên Trần Đình Du trước ở trại Tỵ nạn Site 2 Thailand và đến mỹ khoảng 1989 . Nếu nhận được tin này liên lạc với mình nhé kính mong quí bạn ai biết về Hữu làm ơn giúp cho Thành thật biết ơn .qtrinh2011@gmail.com Tel. 604-789-9250

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes