April 18, 2011

Bác Lâm Nê

Anh Đỗ Chí Siêu gởi hình
Anh Lê văn Hưng ghi chú thích

Chụp trong nhà thờ Dong Rek. 
Từ bên trái nguời thứ 2 là phó trại (không nhớ tên).

Người thứ nhất từ trái qua là anh Thái Muol, hiện đang ở Westminster.

Bác Lâm Nê và phó trại (không nhớ tên)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes