August 31, 2010

Thai border north of Aranyaprathet, January 1985

Thai border north of Aranyaprathet, January 1985 -- A wounded member of the KPNLF guerrilla forces is stretchered out to the nearest field hospital after an attack by the Vietnamese army.

August 30, 2010

Cảnh chạy giặc

Cảnh chạy giặc trên vùng biên giới, phía sau là những túp lều tạm bợ làm bằng những tấm nilong xanh.   
 Còn nhớ gì không?
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)

Market stalls in Nong Samet Refugee Camp

Market stalls in Nong Samet Refugee Camp, May 1984
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)


Nong Samet trên bản đồ


(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)


Nong Samet Camp, section 2, May 1984

Nong Samet
Chumrum Thmei
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)


Typical refugee homes at Nong Samet

Typical refugee homes at Nong Samet, May 1984. 
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)

American Refugee Committee's Outpatient Dept. 1, Nong Samet

(Photo courtesy of Le Van Hung)

The American Refugee Committee's Outpatient Dept. 1, Nong Samet, May 1984
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)bệnh viện Nong Samet

(Photo courtesy of Le Van Hung)

Gửi Blog của Hưng tấm hình của bệnh viện Nong Samet.   Thấy quen thuộc không?
(Anh Lê Văn Hưng gởi hình)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes