January 18, 2012

Vài khuôn mặt thời tị nạn Dongrek

Bác Đà

Jean Marie, Dương, Quý, Bình
Quân, Dương, Bình,Bửu, Lan

Hai chị em Uyên, Huân

Hai anh em Quân Dương

Đài, Sa Lê

Bình


Đoàn, Đài, Long, Cường

(Photo courtesy of Dai Pham)

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes