February 26, 2012

Những Ngày Đầu ở Site A- 1/1985

Những hình ảnh này chụp ở Site A..
Ngày 24 tháng 1, 1984, bộ đội Việt Nam tấn công vào Dong Rek, người tị nạn Việt Nam tại vùng biên giới phải chạy loạn tới Site A nằm trong đất Thái Lan, cách biên giới khoảng vài cây số.
Những hình ảnh này ghi lại sinh hoạt dân tị nạn những ngày đầu mới tới Site A

(photo courtesy of Dai Pham)

Đang làm khung bồn nước

Dân tị nạn tạm sống dưới những căn lều che bằng tấm bạt màu xanh

Đào rảnh thoát nước cạnh căn lều

Xúm xít dưới mái lều 0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes