September 27, 2012

Ban Đại Diện Trại Dongrek

Ban đại diện trại luôn tiếp xúc với những đoàn thiện nguyện tới làm việc, và lo việc sổ sách, ghi danh người mới tới mổi ngày.
Đây là những hình ảnh sinh hoạt của ban đại diện trại
(Photo courtesy of Pham Dinh Dai)

Tôn và Du-Sô đang làm sổ sách tại văn phòng

???,Đài, Nhuận, Triệu Chiêm

Anh Đài và một bà nhân viên thiện nguyện ghi tên người mới nhập trại

Một buổi tiệc nhỏ với những người thiện nguyện bên trong một căn lều tị nạn

Tâm ảnh này chụp bên trong văn phòng đại diện (hay nhà thờ)
Nhận ra Đài, Thành, Vũ, Vinh, Lâm, Dương
 

Anh Đài và Salê chụp với nhân viên ICRC

Bác Lâm Nê và anh Đài tham dự một buổi lễ bên trại tị nạn người Khmer.


2 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes