March 29, 2014

Hình ảnh trại tị nạn biên giới, 1984-1987 - set 14 Photo courtesy of Do Chi SieuHình ảnh trại tị nạn biên giới, 1984-1987 - set 14
Photo courtesy of Do Chi Sieu

Những tấm hình này không nhớ rỏ ở trại nào, thời gian nào.
Các bạn biết xin chú thích dùm 

***

Our friend Sieu Sean Do (aka Do Chi Sieu) is writing his biography and needs friends' support. Below is information Sieu has created to raise fund for this book.
Click on the link below to find out how

***
1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes