October 22, 2008

Tên từ trái qua phải
Hàng 1 : Hồng (nhỏ), Quang, Bà An, Thành (em cô Oanh ở chung với Linh) ,
Chiến, Lâm (họa sĩ) ???, Hoàng, somene???
Hàng 2: Huân, so???, A Muối (em cô Chen), so ??? , Phong

Có thể hình này chụp lúc mới tới RedHill
Thời gian vừa chạy từ Phnon Chat ra không
có tấm bạt Xanh này, và lúc đó cũng chưa
có thì giờ để dựng lều như vậy.

Nong Samet thì có nhà đã dựng sẵn

Thành

2 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes