October 31, 2012

Bệnh Viện Việt Nam tại Trại Tị Nạn Site 2

Khoảng năm 1986, trại tị nạn Việt Nam mở rộng "nhà thương OPD" lớn hơn, có nhiều giường hơn. Bệnh nhân không phải chuyển ra sơn cách khu người Khmer để chửa trị, mà trị ngay tại nhà thương này. Đây là nhưng tấm hình của "Bệnh Viện Việt Nam tại Site 2", khoảng năm 1986
(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong)


Anh Hưng và Chương tại "bệnh viện site 2"

Nhân viên bệnh viện Site 2

Nhân viên bệnh viện Site 2

Nhân viên bệnh viện Site 2

Cha Pierre tới thăm bệnh nhân tại bệnh viện

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes