October 29, 2012

Hình Ảnh Site 2 - 1986

Hình ảnh những căn nhà nguyện của các đạo tại Trại Tị Nạn Việt Nam Site 2, khoảng năm 1986.
(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong)

 Chùa Cao Đài tại Site 2

 Cộng đồng công giáo Emmanuel tại Site 2


Nhà nguyện Tin Lành Site 2

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes