November 08, 2012

Hình ảnh Site 2 (3) -1985/1986

(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong, chuongVNLR@gmail.com)


Cha Tom, Tài, Hòa Cháy , Chương tại cổng chào Site 2 South

Dominque (COR Christian Outreach) và Chuơng tại Site 2

Anh Vũ, Chuơng, Soeur (không nhớ tên) Tâm, ???
Tại site 2 (?)

Mến, Thầy Jean-Marie Birsen, Chương, và thầy Enrique Figaredo tại Site 2 North-1986


Chương, Soeur (không nhớ tên), Lâm,??, Tâm.
Tại nhà thờ Site 2 South

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes