June 14, 2013

Trước ngày Hội Ngộ: Clip về Người Tị Nạn Đường Bộ....Từ bên ngoài...

Làn sóng di tản trước ngày 30 tháng tư đen 1975 và những cuộc vượt biên tìm Tự Do sau đó của dân tộc Việt Nam...được thế giới xem như cuộc di dân ngọan mục nhất trong lịch sử loài người.
Vì thông thường, con người sinh ra với bẩm sinh  mưu tồn cho mình, họ tìm đủ mọi cách  để tồn tại, trong đó di dân là một bản năng sinh tồn vì thiên tai, thay đổi khí hậu, môi trường, địa lý...v.v.. Tuy nhiên sự di dân của dân Việt không nằm trong một lý do nêu trên, họ không mưu cầu cái sống, họ chỉ̉ đơn giàn ̣đi tìm Tự do, một thức ăn, khi không thiếu thì không ai biết quý, khi mất rồi....sống thiếu Tự do ví như xác không hồn....
Ra đi...bằng mọi phương tiện sẵn có...
Ra đi bằng ghe, bằng thuyền...gọi là Vượt biển...là thuyền nhân...là Boat people...
Ra đi trong vòng trật tự, hay bán trật tự...gọi là ODP <Orderly Departure Program>....bằng máy bay..bảo lãnh ..
Ra đi ... sau những ngày lao tù ở các trại học tập cải tạo..nhờ vào chương trình HO...

Rồi có người, cũng ra đi, bằng bảng năng di động của mình, đôi chân Việt nhỏ bé, băng qua các nước láng giềng, xuyên qua những mãi mìn của "killing field"...họ đã chết vì mìn vì chông, vì tù đày, ngược đãi, bệnh tật, ... HỌ LÀ AI.....

Dưới đây là một clip của bên ngoài mô tả về những con người dũng cảm này, đã dùng đôi chân mình góp phần bỏ phiếu cho lý tưởng Tự Do, mà thế giới bên ngoài ít được biết đến:


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes