December 10, 2016

Danh sách các bạn sẽ về tham dự Hội Ngộ VNLR 1-3 July, 2017-Westlock, AB, Canada
Danh sách ACE sẽ về tham dự Hội Ngộ VNLR 1-3 July, 2017-Westlock, AB, Canada

First post dated: 23rd Oct, 2016
Second update posted: 10th,Dec, 2016

<Tên cập nhật hóa hàng tháng và không theo một thứ tự nhất định nào >
Mọi liên lạc, thắc mắc, gợi ý.... xin email ReunionVNLR@gmail.com  

Tên
City
Country
Nhập Trại
Status


Thay Thich Thien Tam      Westlock               Canada                 Dongrek                 Confirmed
Anh Nguyen Van An                                          Sweden                  Site 2                      Confirmed
Phuong Lam                         Sydney                  Australia                Dongrek                 Confirmed
Diep Ly                                  California              USA                        Dongrek                 Confirmed
Danica Lee                           Salisburry,             USA                        Ban Thai               Confirmed
Vo Thanh Liem                                                   Denmark               Nong Sa met         Confirmed
Xuu Khiem                                                           Denmark               Nong Chan           Confirmed
Nguyen Xuan Huyen        Michigan                 USA                        Dongrek                 Confirmed
Nguyen John (Na)                                          Norway                  Nong Sa Met        Confirmed
g/đình Huynh Buu Nhon                                Denmark               Dongrek                 Confirmed
Marie Nguyen Thu Van    Paris                       France                    Site 2                      Tentative
Tina Do                                 San Jose            USA                        Ban Thad              Tentative
Cynthia Hoang                    Beaumont,CA      USA                        Panat Nikhom      Confirmed
Mai Van Hung                     Terrebone              Canada                 Dongrek                 Confirmed
Thao Jennifer Robinson     California              USA                        Panat Nikhom      Confirmed
Huynh Minh Hoi                 Michigan               USA                        Dongrek                 Confirmed
To Trang                               Ft Lauderdale, FLUSA                       Dongrek                 Tentative
Le Loc                                   Nashua                  USA                        Dongrek                 Confirmed
Do Minh Quan                     Fort Lauderdale   USA                        Dongrek                 Confirmed
Le The Phung                       Toronto                 Canada                 Dongrek                 Confirmed
Hua Cam Le                        Fort McMurray    Canada                 Dongrek                 Confirmed
Quach Que                            Maryland              USA                        Dongrek                 Confirmed
Chuong OPD                        Montreal               Canada                 Nong Chan           Confirmed
Tai Kien                                 Lowell    , MA       USA                        Nong Sa met         Tentative
Linh muc Tran Dat             Destin, Florida      USA                        Dongrek                 Confirmed
Nguyen Hung                       Seattle, WA           USA                        Phnom Chat         Confirmed
Thach Van Minh                 Connecticut          USA                        Nong Chan           Confirmed
Tran Thien Tai                     Stockton, CA        USA                        Nong Chan           Confirmed
Louis Le Tri                          Katy, TX               USA                        Dongrek                 Confirmed
Ysa Cusiem                          Washington DC   USA                        NW9                       Tentative
Luong Chuong Thong        Sydney                  Australia                Dongrek                 Tentative
Trinh Buu Quang                 Vancouver            Canada                 Dongrek                 Confirmed
Dao Nguon                           Calgary                  Canada                 Dongrek                 Tentative
Ngu Thuong Chieu                                              Sweden                  Nong Chan           Confirmed
To Van Hoang                     Ft Lauderdale, FLUSA                       Dongrek                 Confirmed
Sien Thi Tu                           Ft Lauderdale,FL USA                        Dongrek                 Confirmed
Hanh, Van Kim   Omaha, NE                           USA                        Dongrek                 Confirmed
Nguyen Ngoc Toan             Sydney                  Australia                Dongrek                 Tentative
Pham Minh Hien                                                 Switzerland           Dongrek                 Tentative
Samuel and Chi La             Sacramento,CA   USA                        Nong Sa Met        Confirmed
Mariam Phuong                   Sacramento, CA  USA                        Nong Sa Met        Confirmed
Thach Ruon and Chi Ro    Seattle, WA           USA                        Nong Sa Met        Confirmed
Lam Thanh Hieu                 Boston, MA          USA                        Dongrek                 Tentative
Linh Tran                              Toronto, ON         Canada                 Dongrek                 Confirmed
T Lynh Vo                            Barrie, ON             Canada                 Site 2                      Tentative

Mới...Danh sách cập nhật tháng 12

B/s Vương Tấn Lực             California, USA                                   Dongrek                 Confirmed
Vương Đông Tùng               California,USA                                    Dongrek                 Confirmed
Liêm Trì                                Vancouver, Canada                              Ban BanThad      Tentative
Anh chị Nguyễn Văn Ẩn    Santa Ana, CA,USA                              Site 2                      Tentative
Mach Ally                             Seattle,WA,USA                                  Nong Samet          Confirmed
Lâm Hồng Tâm                   Toronto, Canada                                 Nong Chan           Confirmed
Chị Tuyết                              Laval, Canada                                     Dongrek                 Confirmed
Nguyễn ngọc Tuấn              California, USA                                   Dongrek                 Confirmed
Linda Rousky                      Tacoma, WA, USA                             Dongrek                 Confirmed
Chị Zaynop                          Seattle, WA, USA                                Nong Chan           Confirmed
g/đình Nguyễn Hưng Elaine Silver Spring,MD,USA                     Dongrek                 Confirmed
Diện Điền                              Brampton,ON,Canada                       Site 2                      Confirmed
Diệp Hải Nương                   Brampton,ON,Canada                       Site 2                      Confirmed
Lý Nam                                 Toronto, ON,Canada                          Dongrek                 Confirmed
A Hón                                    Sacramento, CA,USA                         Dongrek                 Tentative
Chà Phô                                 Seattle,WA, USA                                 Dongrek                 Confirmed
Monique Sobczyk<Zay mah>California, USA                             Nong Chan           Confirmed
Tôn Minh                              San Jose,CA,USA                                Site 2                      Confirmed
Tôn Vivian                            San Jose,CA,USA                                Site 2                      ConfirmedChi tiết có thể sai hay thiếu xót, mong các bạn cho BTC biết qua email : ReunionVNLR@gmail.com
BTC sẽ đăng tải thông báo về Hội ngộ trên các báo chí địa phương, SBTN network,... v.v sau tháng 12 , 2016...vì tài chánh eo hẹp và có hạn xin thiết tha yêu cầu quý vị phổ biến rộng rãi bằng những phương tiện social media sẵn có của mình, truyền tai....Xin thành thật cảm ơn.

Xin cảm ơn quý vị đã hồi âm,
We thank you for replying to our invitation


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes