November 23, 2007

Nong Samet - July 1983

Tháng 6 hay tháng 7, chúng tôi lại bị đẩy về trại Nong Samet, một trại nằm bên đất Cambodia, cách biên giới khỏang 1 km...
Vài tấm hình chụp ở trại Nong Samet

Cường, Hưng, Siêu, Quý và Xu, chụp trên con đường trước trại Nong Samet

Đang nghe giảng trong một buổi lể trong căn lều tạm.
Chúng tôi không có một nhà thờ ở Nong Samet

Anh Đài, anh Cường đang cho rước lể (Trọng trong hình)

Cha Thomas Dunleavy thường xuyên tới Nong Samet dâng lể , thăm dân tị nạn.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes