December 09, 2012

Hình Ảnh Trẻ Em tại Site 2

Vài hình ảnh của các em tại Site 2, chụp khỏang năm 1986-1987

(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong, chuongVNLR@gmail.com)
Photo by Trinh Huy Chuong

Hai em chơi trên xe của người tàn tật trên đường chính tại Site 2

Các em tại CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) center
Site 2
Chơi cát ngoài sân
Ở truồng tắm mưa trước nhà tị nạn
Ngồi chơi giửa đường

Hai em cười tươi vui sướng vì hôm nay có quần áo mới,
có tập vở và bút mới, những món quà của YMC

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes