December 27, 2012

Vài Khuôn Mặt Người Tị Nạn Đuờng Bộ hôm nay

Vài khuôn mặt tị nạn ngày xưa mùa Giáng Sinh năm nay


Bác Lâm Nê tại tư gia ở California
(Photo courtesy of Do Chi Sieu)
Bác Lâm Nê tại tư gia ở California
(Photo courtesy of Do Chi Sieu)

Cát Tiên (Xu, far left), Uyên (eye glasses) và các bạn
(Photo courtesy of Pham Kim Uyen)

Quân và con trai tại Montreal
(Photo courtesy of Vu Hoang Quan)

 Quân và con gái tại Montreal
(Photo courtesy of Vu Hoang Quan) 

Gia đình Chương tại Montreal
(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong) 
Gia đình Hưng tại Seattle

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes