January 13, 2013

Bạn bè ở Site 2

Vài gương mặt thân quen tại Site 2

Photo courtesy of Trinh Huy Chuong

(from left) Quý, Tuấn, Chương, Đào, Lan, Yến, Kim-Chi

Một gia đình người Chàm (quên tên)

Buổi cơm tối với gia đình Hứa Dung

Những thành viên cuối cùng của hội Youth Missionaries Club
Yến, Mến, Chương, Hà, Minh, Trí

Trong nhà thờ Site 2
Chương và Ngọc

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes