January 18, 2013

Hình bây giờ mới thấy - Cha Pierre Chun hàng rào

Cha Pierre đang chun hàng rào vô trại Site 2. Không nhớ tại sao, dịp gi, ai đang vạch rào cho cha chun vào....
 
Photo courtesy of Trinh Huy Chuong


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes