January 23, 2013

Thức Ăn và Nước trại tị nạn Site 2

Photo courtesy of Trinh Huy Chuong

Một thanh niên đang giặt đồ tại thùng nước.
Người thanh niên kế bên đang lấy nước gánh về nhà.
 Site 2- 1986

Một thanh niên đang giặt đồ tại thùng nước.
Người thanh niên kế bên đang lấy nước gánh về nhà
Site 2 - 1986

Một thanh niên lấy nước từ một miệng giếng người tị nạn tự đào giửa trại- Site 2, 1986


Khu nhà chứa thực phẩm của người tị nạn đường bộ
Site 2 - 1986
Khu nhà chưa thực phẩm của người tị nạn đường bộ
Site 2 - 1986

Dầu ăn USA và cá hộp Canada
Site 2 - 1986

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes