January 26, 2013

Cha Tom J. Dunleavy ngày hôm qua - Fr. Thomas J. Dunleavy yesterday

Nếu tính theo thời gian, thì phải kể rằng Cha Thomas J. Dunleavy gọi ngắn lại theo như Đồng bào ở trại thường gọi là Cha Tom...là người Ngọai quốc đầu tiên được phép vào các trại hay là Platforms của người Việt tị nạn đường bộ dọc theo biên-giới Thái-Lan và Cam bốt ....Ngài đã đặt chân đến trại Nong Chan vào khỏang giữa năm 1982 sau khi trại NW82 được lên đường định cư...cũng trong khỏang thời gian đó Ngài cũng thăm trại Nong Sa Met và Phnom Chat... Rồi trong những những ngày đầu tiên hỗn lọan và hoang mang lúc chạy vào đất Thái ở Ang si La <Trại Nong Chan>, Red Hill <Trại Phnom Chat> sau khi các Trại lánh nạn của người Cam-pu-chia bị tấn công vào mùa khô 1983...Ngài cũng cố gắng xin cho bằng được pass của Thai Authority để thăm người tị nạn....Missions của Ngài tưởng chừng rất đơn giản...nhưng cả một sự sắp sếp quy mô về sau này...Thọat đầu Ngài đến thăm và trấn an về mặt tinh thần, tìm hiểu và xoa dịu những vết thương lòng của người tị nạn lúc đó chúng ta đều trong tìng trạng "trên dao dưới thớt" và "tiến thóai lưỡng nan" ....nào là tù trưởng của các Platforms và "para", ở Phnom Chat thì dưới trướng của "Miên Cộng" <Khmer đỏ-Khmer rouge>, ở Nong Chan thì có tay trưởng trại tên Thi và đám bộ hạ củ chúng, ngày thì không thấy, đêm xuống thì hành hạ , hà hiếp, cướp của, đánh đập...Những câu chuyện có thật và thương tâm này đã được nhắc trong các bài hồi ký của tị nạn xin xem Hồi ký vượt biên đường bộ của nhiều người chứng nhân sống..
Fr. Thomas J. Dunleavy MM visited the Vietnamese Land Refugees at Nong Sa Met Platform.(photo courtesy of Pham Dinh Dai)- From left Bửu, Tuấn, Na , Dương , Thầy Đài, Cha John, Minh, My , chị Vy sau cha Tom và anh Hưng của Blog chúng ta. This picture told us that the 3 camps from PhnomChat , Nong chan and Nong sa met were then united together as the same platform.  Note that Nong Sa met platform located just beside the formerly NW82 camp and adjacent to the  Nong Samet hospital run by the ARC.

Cha Tom là Cha đầu tiên nhận giấu và gởi thư cho người tị nạn thậm chí ngài phải đi bưu điện mua tem dáng tem và gởi đi , và chúng ta cũng nhờ địa chỉ của Ngài để nhận thư từ của thân nhân từ nước ngòai....Ngài còn nhận đổi Money order, tiền mặt....cho chúng ta...Ngòai ra ngài còn là nhịp cầu tri âm cho những trước hợp thất lạc thân nhân....Ngài không ngần ngại liên lạc với các hội đoàn thiện nguyện và những tổ chức cứu trợ để yêu cầu được chăm sóc và chú ý trên danh nghĩa của những nạn nhân VNLR ....Chưa kể đến những hoạt động mục vụ của ngài: ngài đã giúp nhóm giáo dân ở các trại, tổ chức cũng như khuyến khích về tinh thần, để chúng ta có nơi cầu nguyện... ngài cũng rất nhiều lần dâng thánh lễ trong trại....và cũng là ngài , người tiên phong gặp gỡ các Cha của các dòng khác <như Cha Pierre dòng tên, Bro. Bob dòng tên ở Nong samet, Bro. Jean-Marie SJ và các hàng giáo phẩm bề trên..>, mục đích của Cha trước là rao tin khắp nơi...rằng NW82 không phải là trại cuối cùng của VNLR, rằng còn hàng trăm VNLR đang bị cô lập và chính phủ Thái đang cố tình đưa chúng ta vào 1 thế kẹt...Chính phủ Thái không muốn VNLR được giải quyết định cư nhanh chóng vì sợ như vậy sẽ tạo ra những đợt "sóng tị nạn" khác bằng đường bộ về biên giới....họ đâu biết rằng "cột điện mà đi được thì cũng bỏ nước ra đi" thôi...<chi tiết này là thực..xin xem chi tiết của U.S GAO International Affairs"Problems in Processing Vietnamese Refugees from Dongrek camp in Cambodia"
http://www.gao.gov/products/NSIAD-85-132 >  Rồi sau này các Cha thuộc Dòng Tên phục vụ cho JRS <Jesuit Refugee Services> tiếp tục công việc và hoạt động của Ngài..
Fr. Tom J. Dunleavy MM and Fr. Pierre Ceyrac S.J at VNLR Emmanuel Church Site 2 North

Cha Tom không dừng tại đó, ngài có những chương trình và nghị sự khác , có chiều sâu và phức tạp hơn...
Cũng cần nói thêm, Cha Tom thuộc một dòng tu Maryknoll , dòng bề trên nằm tại New York Hoa Kỳ.
Tiếng nói, ảnh hưởng và những yêu cầu của Ngài nói riêng và Maryknoll nói chung rất được hậu thuẩn tại Hoa Kỳ không những trong Cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ như là USCCB, hay Hội Đồng Giám Mục và Tổng Giám Mục Hoa Kỳ...Chúng ta còn nhớ trong 1 blog mà anh Hưng nhắc đến sự kiện lạ..<xin xem lại blog này http://ttnbg.blogspot.com/2012/04/mua-ong-nam-1984.html > ...Cha Tom là một trong những Cha giúp tạo ra "sự kiện" này .
Fr. Tom and Fr. Pierre, and ICRC delegate visited the VNLR administration at Site 2 South

Những hoạt động của Cha Tom đôi khi cũng làm cho một số người băng khoăn không ít...Cha là ai? Sao Cha ăn bận "sang" hơn các Cha khác??...Sao Cha hỏi nhiều quá? Cha Tom chỉ dừng lại nhà thờ rất ngắn ngủi Cha dành nhiều thì giờ và đi xuống tận các nhà của dân tị nạn ăn trưa và làm việc bất cứ ở đâu cha cảm thấy thỏai mái...Thậm chí có người cho rằng Cha làm việc cho Tòa Đại sứ Mỹ...cho CIA....<??> ..Vì Cha quan tâm trong những vấn đề phức tạp <như là Trẻ em mồ côi, trẻ em dưới vị thành niên, không có ai đi cùng...hay là Đồng bào Chàm, rồi Amerasian -Con lai- thậm chí cha còn quan tâm đến các Tu sĩ của các Tôn giáo khác...
Fr. Tom visited a single mother of 6 children, they are known as Cham people a minority people in VN
While working at his makeshift office n Site 2 South, a child approached and offered Fr. Tom a wild flower.
Fr. Tom and Bob (a teacher) with refugees in Site 2 south

Có môt vấn đề nan giải và Cha Tom không thể giúp khi được yêu cầu giúp đỡ...Nhưng cha đã tìm kiếm giải pháp khác để hoàn thành sứ mạng của mình...xin được kể lại như sau:
-Gần cuối năm 1984, sau khi chính phủ Thái đồng ý cho các nước đệ tam quốc gia vào trại Dongrek để bắt đầu phỏng vấn định cư cho VNLR....hầu hết mọi người ai ai cũng có cơ hội được interview ...ngoại trừ một số rất nhỏ khoảng 60-70 người thì dù có tên đi phỏng vấn...nhưng cơ hội thì hầu như là zéro...Đó là nhóm anh em Bộ ̣Đội đào tẩu từ bộ đội CSVN sang Thailand hay vào những căn cứ kháng chiến của người Khmer...Họ còn được gọi là "nhóm Aran" vì Chính phủ Thái đã tập trung họ ở 1 nơi thuộc tỉnh Aranyaprathet bên trong lãnh thổ Thailand...sau này họ còn tự cho mình là những anh em "chú cùi" bởi lẽ không có 1 nuóc đệ tam nào chịu nhận họ cả??? Ở lâu quá thành cùi là vậy...
Fr. Tom was among the Chinese ethnic refugees in site 2 south
Thực ra chánh sách định cư của chính phủ Hoa Kỳ vào lúc đó không chưa công nhận diên Deserters của số thanh niên này...mãi đến sau này có những tiếng nói bên trong quốc hội Hoa Kỳ, những yêu cầu của những hội đoàn người Việt tị nạn hải ngọai và các hội cựu quân nhân...ở Hoa kỳ lên tiếng ủng hộ và yêu cầu Chính phủ nới rộng chính sách định cư cho nhóm thanh niên này....vì nói cho cùng và dựa theo đúng định nghĩa về người tị nạn thì nhóm thanh niên này chính là những người tị nạn thật sự chứ??? Ai cũng biết rằng CSVN bắt buộc họ cầm súng , cái gọi là "nghĩa vụ quân sự" có mấy ai mà đồng ý?? nhất là những con em của những người từng chiến đấu chống cộng trước tháng tư 1975, có ai muốn con cái mình cầm súng để chống lại lý tưởng của mình, và họ lại càng không muốn chống lại Cha Anh mình....??? Thậm chí có những anh em này bị cưỡng bách nhập ngũ trong khi Cha anh mình còn nằm trong lao tù của trại Cải Tạo....chưa biết sống hay chết nay mai...
Fr. Tom discussed with his invited visitor how to help the Vietnamese Deserters at Site 2 South
Fr. Tom with a young family- Cham people- in Site 2 South (Fr. Tom brought some good news to them)-Ismael and his family
Fr. Tom visited a family and brought them some good news ...
Fr. Tom with Hoang Dinh Nghiep-a very special case


Cha Tom là người đầu tiên kêu gọi giúp đỡ cho nhóm này...nhưng chắc ai cũng phải rõ...một khi Quốc hội Mỹ chưa thông qua điều gì.....ách rằng khó có ai mà làm điều ngược lại...Cha Tom cũng vậy thôi...
Nhưng Cha Tom đã kiếm ra một giải pháp khác, Ngài đã liên lạc và làm việc với các cha, các soeurs, các hội đoàn , nhà thờ...ở Canada....để kiếm sponsor cho nhóm chú cùi này... Tại sao Canada? Bởi Canada là một trong những nước nhận nhiều người tị nạn và chánh sách di dân của Canada tương đối dễ dàng vào lúc đó...nhất là đối với tị nạn người Việt <Canada cũng đã từng là Đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa>...Cộng đồng công giáo tại Canada có ảnh hưởng rất lớn ...Dòng Maryknoll quyết ̣định làm một điều khác biệt....Dòng đã ủng hộ ý tửơng giúp đỡ của Cha Tom , ngân sách dòng được chấp nhận đế tạo điều kiện cho các sponsors ở Canada có điều kiện thuận lợi trong lúc sponsor...Sau cùng có ít nhất 40-50 anh em Chú cùi được Canada nhận định cư...<những anh em định cư tại Canada là hầu như bị INS của Hoa Kỳ đánh rớt trong các cuộc phỏng vấn, cũng cần nói ở đây về INS hễ ai mà bị INS rejected, thì dù có appeal đi đâu cũng vâỵ, khó lòng mà thay đổi được cục diện, có nhiều Dân biểu, và nghị viên từng than phiền về lề lối làm việc cứng nhắc của các quan di trú này, nhưng họ cũng có 1001 lý do để biện minh cho mình,
Số anh em chú cùi còn lại, hay những ai chưa được phỏng vấn lần nào....lại may mắn hơn...vì sau đó chánh sách định cư của Hoa kỳ đã  thay đổi, nới rộng và INS chấp nhận 1 số Chú cùi định cư tại Hoa Kỳ....còn lại có 1 số anh em đi Âu châu theo diện đoàn tụ....

Fr. Tom and his little friends at Site 2 south....at the end of aworking day...with Tai, Hoa Chay and Chuong..

Cha Tom với trại tịn nạn đường bộ mới ngày hôm qua ....vậy mà cũng đã 30 năm rồi....
Cha quả là một trong những vị Ân nhân của Trại Tị Nạn Đường bộ...

Hôm nay có rất nhiều con cái của Cha, những người thậm chí cha chưa bao giờ biết qua dù đối thoại hay gặp gỡ nhưng Cha đã giúp đỡ hết mình ...̣đang sống khắp nơi ở Bắc Mỹ này , thàng công trong cuộc sống, có những mái ấm..con cái học hành thành đạt....A stable life...for all..

Thank you Father.... May God Bless you....
You are remembered specially in our prayers....

<Kỳ tới...nói về Cha Tom hôm nay...Bài viết và hình minh họa: Chương OPD>

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes