February 01, 2013

Ban đại diện trại Dongrek -1984

Hình ban đại diện trại tị nạn Việt Nam tại Dong Rek, 1984
Photo courtesy of Trinh Huy Chuong 

Nhận ra Mến, anh Tôn, anh Vũ, bác Lâm Nê, bác Chiêm, Yousso, Amin, anh Nhuận

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes