February 20, 2013

In Memoriam: Cha Andre Lamothe - The funeral 3 years ago

*
* * *
*
*
Cha André Lamothe SJ
 Một Vị Ân Nhân Của Người Tị Nạn Đường Bộ


Cha không tới trại tị nạn đường bộ thường xuyên, nhưng cha André là vị ân nhân, từng bảo trợ giúp đở cho rất nhiều người tị nạn đường bộ người Khmer và Việt Nam, và nhất là các anh em bộ đội.
Cha đã phục vụ người tị nạn tại Bataan trước khi về lại Canada.
Ngài mất ngày 16, tháng 2, năm 2010 tại Richelieu, Quebec, Canada. Ngài hưởng thọ 70 tuổi.


Hình lễ an tang cha Andre Lamothe ngày này 3 năm về trước do anh Vũ Hoàng Quân chụp,  tại nguyện đường nhà dòng tại Richelieu, Quebec, Canada, ngày 20/2/2010.

"Quelques photos de la cérémonie.
Le reste du père Lamothe sera gardé à la cathédral de Saint Jérôme.
La mise à terre aura lieu en mai à la cimetière des Jésuites à Saint Jérôme"(Quan)

(Photo courtesy of Vu Hoang Quan)

Viếng Cha Andre Lamothe lần cuối 2/20/2010


Thánh lễ an táng tại nguyện đường nhà dòng tại Richelieu ngày 20/2/2010

Thánh lễ an táng tại nguyện đường nhà dòng tại Richelieu ngày 20/2/2010

Thánh lễ an táng tại nguyện đường nhà dòng tại Richelieu ngày 20/2/2010

Thánh lễ an táng tại nguyện đường nhà dòng tại Richelieu ngày 20/2/2010

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes