March 12, 2013

Hình Ảnh Hướng Đạo tại Site 2

Vài hình ảnh Hướng Đạo Trần Hưng Đạo tại trại tị nạn đuờng bộ Việt Nam
Site 2 - 1986/1987

(photo courtesy of TranVuong Ton)

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes