March 10, 2013

Những gia đình tị nạn tại Site 2

Anh Louis Trí đi thăm và ghi lại hình ảnh những gia đình tại trại tị nạn đuờng bộ.
Site 2, 1986/1987


(Photo courtesy of Louis Tri)

Thăm gia đình bịnh nhân bị cùi.


Thăm một gia đình tỵ nạn và cũng là tiệm may.

Thăm gia đình anh chị Trang và 2 cháu.

Thăm gia đình người Chàm.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes