March 07, 2013

Hình ảnh Trẻ em tại Site 2

(Photo courtesy of Trinh Huy Chuong)


Các em thiếu nhi hát bài tạm biệt sau buổi sinh hoạt


Các em thiếu nhi hát bài tạm biệt sau buổi sinh hoạt


Ba em trong nhóm thiếu nhi

Trong tay cha


Chơi đất giửa đường

Dành nhau xối nước đọng trong mái che sau một cơn mưa

Bé lớn đẩy bé nhỏ trong xe đồ chơi

Hai anh em

Thả diều

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes