July 17, 2013

Hình Ảnh Hội Ngộ 4 - Tiệc khỏan đãi

Photo courtesy of VNLR
Photo by TDT Studio

Hình ảnh tiệc khỏan đãi tại phòng tiếp tân  Joseph-Olivier Pichette bên dưới Basilica của Thánh Đường Thánh Giu-seCha Pierre Dufour nói vài lời nhập tiệc


Bữa tiệc thiếu các món chính: Cá mòi và đậu xanh...canh tòn quốc năm nào..


Anh Hưng đang phân giải khúc mắc về trại Phnom Chat và Redhill

Anh Lâm Th̀nh Hiếu từ Boston, MA đang tâm sự với Quân...

Chị Hoàn, từng phục vụ tại bệnh viện COERR site 2, đến từ Los Angeles , California USA

Anh Nguyễn Hưng , người sáng lập Blog của Trại tị Nạn Đường Bộ tại Biên Giới và cũng là một trong những người Tổ chức Hội ngộ..đến từ Seattle, WA, USA

Các anh chị em thiện nguyện viên từng phục vụ ở Trại tị nạn cùng với các Y tá, nhân viên thuộc các tổ chức cứu trợ về Y tế năm nào...Hàng giáo sĩ tại bữa tiệc hội ngộ

Sơ, Cha của Dòng Thánh Giá Montreal và Cha Tom .Cha Dominic

Bộ Nhân và Gia đình từ trại NW82

Đức Ông Pierre Gaudette, cùng các cựu nhân viên sở Di trú tỉnh bang Québec

Bộ nhân và Gia đình  Nong Chan Platform năm nào...


Anh em nhóm Aran và "thủ trưởng" Fr Tom...

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes