July 13, 2013

Những Ngày Đen Tối Tại Site 2 - Đốt Trại Ngày 19 Tháng 1-1989

(Photo courtesy of Vo Thanh Liem)

Xin đọc bối cảnh lịch sử tại đây
http://ttnbg.blogspot.com/2013/07/nhung-ngay-en-toi-tai-site-2-tuyet-thuc.html


*  *  *
*

...Để bày tỏ nguyện vọng của mình, và để gây lên sự chú ý của thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 1988, khỏang 1,000 nguời tị nạn bắt đầu cuộc biểu tình, tuyệt thực. Nguyện vọng của những nguời tị nạn đáng thương này là không bị buộc vào Ban Thad, đuợc phỏng vấn thanh lọc, đuợc xét duyệt đi định cư….

Ngày 28 tháng 12  năm 1988, UNBRO, UNHCR, ICRC, DPPU thuơng thuyết với những nguời lảnh đạo cuộc tuyệt thực, lúc này đã có nguời tự thiêu, mổ bụng, để thuyết phục họ rằng nhập trại Ban Thad không phải là đuờng cùng. Trại Ban Thad đuợc UNHCR quản lý, đuợc cộng nhận quy chế tị nạn. Ở lại Site 2 do UNBRO quản lý, vẫn phải là ‘Displaced person” không phải là “refugee”

Họ cho nguời Việt Nam tới ngày 15/1/1989 phải quyết định. Họăc vô Ban Thad  và đuợc công nhân là nguời tị nạn (refugee), hoặc ở lại Site 2 làm nguời chạy lọan (displaced person) như dân Khmer.

Đêm ngày 19 tháng 1 năm 1989, sau những ngày biểu tình, tuyệt thực, mổ bụng căng thẳng, trại Site 2 của người Việt Nam bị thiêu rụi. Có người cho rằng DPPU (Thái security) đốt trại để buộc dân tị nạn Việt Nam vào Ban Thad, có người cho rằng chính những người lảnh đạo trại và tay chân thân tín của họ, vì quá tuyệt vọng sau bao nhiêu lần bị từ chối đi định cư, đã cho đốt trại và đổ thừa cho Thái


What began relatively good faith ended up in threats of suicide, self immolation,self mutilations, hunger strikes, death threats to both UNBRO and ICRC staff members, the incineration of most of the VNLR Vietnamese land refugee Platform and the disruption of services to a camp of 170,000 people. A VNLR leadership of nine people, desperate, having been rejected by the embassies for 5 to 7 years already, desiring a 'global solution' to get out, needing a body of people for strength, spread a most effective dis-information campaign. Truth suffered nearly mortal blows at the beginning of this hot dry season
(Terms of Refuge, Courtland Robinson, Page 97)

Sau ngày này rất nhiều người tự nguyện nhập vô Ban Thad, nhưng khoảng 1,000 người vẫn cương quyết ở lại, lây lất với dân Khmer...họ phải tự tìm đồ làm nhà, vì Thái không cho xây dựng lại nhà tại Site 2 nửa...

Đây là những tấm hình do anh Võ Thanh Liêm chụp đuợc những ngày đen tối đó. Cảm ơn anh Liêm đã cất giử và chia xẻ những tấm hình quý báu này.

.


Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Phía trước là section 5, trại của những người tị nạn đang chờ thanh lọc
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Phía trước là section 5, trại của những người tị nạn đang chờ thanh lọc
Site 2 - Jan 19, 1989

Quang cảnh trại tị nạn người việt site 2 bị đốt rụi
Site 2 - Jan 19, 1989

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes