July 18, 2013

Hình Ảnh Hội Ngộ 5 - Trao Quà Lưu Niệm

Photo courtesy of VNLR
Photo by TDT Studio

Chị Rạng trao quà cho Martine 

 
Martine và Rạng chụp tại Site Two North 26 năm về trước

Chị Rạng trao quà cho MartineLuc Payant , một chàng Y tá người Québecoise năm xưa tại Bệnh Viện COERR Site Two South
 
27 năm sau....Chị Hoàn trao quà cho Luc

 Dương trao quà cho Urai, một Xét nghiệm viên của Médicins Sans Frontieres
Trại Rythisen , Ampil Site 2 North và South....28 năm sau...
Urai , 28  years ago along the border of Thailand-Cambodia with Medicins Sans Frontieres (MSF)...Now she is working at Montreal General Hospital with Peter Chuong
The earth is round and small...isn't it??

Dương trao quà cho Urai

Tài trao quà cho Prapapis

Prapapis with other VNLR and Medical team


28 năm sau, Tài trao quà cho Prapapis

28 years ago----Site Two South

Tài trao quà cho Prapapis

Chương trao quà cho Sơ Andrée LeBlanc và cha Pierre Defour

Cha Pierre Dufour cùng những người tị nạn Việt Nam <đường bộ và đường biển>  tại Maison d'acceuil , Montreal năm 1988

Chương trao quà cho Sơ Andrée LeBlanc và cha Pierre Dufour

Chương trao quà cho Sơ Andrée LeBlanc và cha Pierre Dufour


Bác Kim Sắc Toàn trao quà cho sơ Andrée LeBlanc

Bác Kim Sắc Toàn trao quà cho sơ Andrée LeBlanc

Anh Đài trao quà cho Dennis, Jim, và Lionel .
Chị Hương đại diện nhận quà cho các vị ân nhân
Thu Hương with Father Pierre Ceyrac, the past US Senator Mark O. Hatfield (R-Oregon) and James Towey in Washington DC

Quân tặng quà cho Bob, anh Hiếu đại diện nhận quà


Đức Ông Monsignor Pierre Gaudette và Thuận


Anh Phụng trao quà cho cha Tom
The last one still alive benefactor who is still helping the refugees in Thailand....Father Tom.

Anh Phụng trao quà cho cha Tom

Siêu trao Certificate of Honor của thành phố San Francisco cho Martine
Không về được Montreal dự hội ngộ, thành phố San Francisco trao tặng bác Lâm Nê Certificate of Honor tại tư gia bác ở Oakland, do anh Đỗ Chí Siêu đem tới.

"Colonel Lam Ne
The Hero of our History
In grateful Appreciation of your leadership and commitment
in serving Vietnamese land refugees in camps
 on the border of Thailand and Cambodia"


Siêu và chị Vy trao Certificate of Honor của thành phố San Francisco cho Quân, Chương, và Hưng

Siêu và chị Vy trao Certificate of Honor của thành phố San Francisco cho Quân, Chương, và HưngBác Kiểm nói lời cảm ơn tới các ân nhân


Nối vòng tay lớn - hẹn sẽ gặp lại 

Nối vòng tay lớn - hẹn sẽ gặp lại 

Gia đình bác Kim Sắc Toàn chụp hình với ân nhân sơ Andrée LeBlanc


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes