July 13, 2013

Những Ngày Đen Tối Tại Site 2 - Tuyệt Thực Biểu Tình Ngày 10 Tháng 12-1988

(Photo courtesy of Vo Thanh Liem)

Vài dòng bối cảnh của sự kiện đen tối này.

Tháng 5 năm 1988, chính quyền Thái thành lập trại Ban Thad (Ban That) ngay bên cạnh trại Site 2. Nguời Việt tị nạn đuờng biển từ Sikiew, Songkhla, Panatnikhom đuợc chuyển về Ban Thad. Những thuyền nhân này đã đuợc lập form nhưng không được phỏng vấn định cư.

Tháng 7 năm 1988, chính quyền Thái thông báo ngày 31 tháng 8 1988 sẽ là ngày cuối cùng cho thuyền nhân  tại Ban Thad và bộ nhân Site 2 đuợc phỏng vấn định cư. Những nguời tới sau đó hoặc không được định cư sẽ phải chuyển vào Ban Thad

Tháng 9 năm 1988, trại Ban Thad có 3,600 thuyền nhân. Trong thời điểm này tại trại tị nạn Việt Nam Sìte 2 kế bên, khỏang 2000 dân tị nạn đuờng bộ đang chờ đợi định cư ở đây. Đây là những nguời tị nạn đuờng bộ tới trại Site 2 từ năm 1986, 1987… Hầu hết những nguời tị nạn đến trại Dongrek từ những truớc đã đuợc phỏng vấn và đã lên đuờng định cư. Chỉ còn một số rất ít vẫn còn ở lại vì bị nhiều tòa đại sứ bác đơn nhiều lần trước đó.

Song song với trại tị nạn đuờng bộ Site 2, tại section 5 sát bên Site 2, khỏang 2,200 nguời “Việt Nam” mới đến biên giới cũng đang chờ thanh lọc để nhập trại Site 2. Đây là những nguời mới tới biên giới sau này, họ không hẳn là dân Việt chính gốc. Rất nhiều nguời là dân khmer, chưa từng sống ở Việt Nam, cũng không nói tiếng Việt. Họ trà trộn, trả tiền, đút lót để được nhập trại section 5, với hy vọng đâu thanh lọc sẽ đuợc vào Site 2, và cơ hội được phỏng vấn định cư

Khi chính quyền Thái Lan quyết định chuyển tất cả dân tị nạn tại Site 2 vô Ban Thad. Dân tị nạn việt nam không đồng ý với quyết định này. Họ đã nghe tin đồn rắng trại Ban Thad là trại cấm của tị nạn đuờng biển, rằng dân tị nạn đuờng biển chỉ chờ bị trả về Việt Nam, bộ nhân vô Ban Thad thì hết đuờng đi định cư, phải hồi hương như thuyền nhân. Ở lại Site 2 thì không biết ra sao nhưng ít nhất cũng còn hy vọng....

Ngày 10 tháng 12 năm 1988, bộ nhân tại Site 2 và section 5 tổ chức biểu tình, tuyệt thực...

Đây là những tấm hình do anh Võ Thanh Liêm chụp đuợc những ngày đen tối đó. Cảm ơn anh Liêm đã cất giử và chia xẻ những tấm hình quý báu này.


Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988


Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
chụp từ xa
Site 2 - December 1988


Sau khi DPPU (Thai security) vô đập phá
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988


Em Vũ Minh Quang cầm bảng biểu tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Trước ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểi tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểi tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểi tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Phóng viên BBC vào chụp ảnh quay phim
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểu tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểu tình
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Security Thái vào dẹp biểu tình
Site 2 - December 1988
Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
bên phải là bàn thờ vua Thái, dân tị nạn làm để chứng tỏ mình vẫn tôn trọng chính quyèn Thái, chỉ bất bình về việc bị ép vào Ban Thad
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Ông Tư Râu và phóng viên


Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
anh Lâm A Phén tự đâm bụng. ANh sống sót và định cư tại Pháp (?)
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Site 2 - December 1988

Quang cảnh những ngày biểu tình & tuyệt thực
Phóng viên nước ngoài, nhận ra anh Hiền (Tin Lành), Trần Hải Long OPD, và má Chen Hỏn
Site 2 - December 1988

1 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes